lodní petrolejová lucerna

2x

Další informace

DOBOVĚ

HISTORICKÉ